Hafan Rhoddion Clwb Gwybodaeth Ôl-rifynnau Newyddion Lleol

Manylion CyffredinolGolygydd Mis Gorffennaf:


Rhys Llwyd - 01248 601606 rmll42@live.co.uk neu golygydd@llaisogwan.com

Deunydd i law erbyn:


Dydd Sadwrn, Mehefin 29

Casglu a dosbarthu:


Nos Iau, Gorffennaf 18, yn llawr uchaf Canolfan Cefnfaes am 6.45

Y Llais drwy’r post:


Gwledydd Prydain:

Ewrop:

Gweddill y Byd:


Owen G Jones - 01248 600184 post@llaisogwan.com

£35

£58

£85

Llais Ogwan ar CD:


Gareth Llwyd - 01248 601415

Neville Hughes - 01248 600853