Hafan Gwybodaeth Ôl-rifynnau Newyddion Lleol

Manylion CyffredinolGolygydd Mis Medi:


Owain Evans - 07588 636259 owain.evans1@gmail.com neu golygydd@llaisogwan.com

Deunydd i law erbyn:


Dydd Mercher, Ionawr 2

Plygu:


Nos Iau, Ionawr 17 yng Nghanolfan Cefnfaes am 6.45pm

Y Llais drwy’r post:


Gwledydd Prydain:

Ewrop:

Gweddill y Byd:


Owen G Jones - 01248 600184 post@llaisogwan.com

£22

£30

£40

Llais Ogwan ar CD:


Gareth Llwyd - 01248 601415

Neville Hughes - 01248 600853

Bryn - Swyddfa’r Deillion, Bangor - 01248 353604