Hafan Rhoddion Clwb Gwybodaeth Ôl-rifynnau Newyddion Lleol

Manylion CyffredinolGolygydd Mis Mai:


Carwyn Meredydd - 07867 536102 carwynian@hotmail.com neu golygydd@llaisogwan.com

Deunydd i law erbyn:


Dydd Sadwrn, Mai 27

Casglu a dosbarthu:


Nos Iau, Mehefin 16, yng Nghanolfan Cefnfaes am 6.45

Y Llais drwy’r post:


Gwledydd Prydain:

Ewrop:

Gweddill y Byd:


Owen G Jones - 01248 600184 post@llaisogwan.com

£22

£30

£40

Llais Ogwan ar CD:


Gareth Llwyd - 01248 601415

Neville Hughes - 01248 600853