Hafan Gwybodaeth Ôl-rifynnau Newyddion Lleol

Manylion CyffredinolGolygydd Mis Medi:


Neville Hughes - 01248 600853 nev_hughes@btinternet.com neu golygydd@llaisogwan.com

Deunydd i law erbyn:


Dydd Mercher, Ebrill 3

Casglu a dosbarthu:


Nos Iau, Ebrill 18 yng Nghanolfan Cefnfaes am 6.45pm

Y Llais drwy’r post:


Gwledydd Prydain:

Ewrop:

Gweddill y Byd:


Owen G Jones - 01248 600184 post@llaisogwan.com

£22

£30

£40

Llais Ogwan ar CD:


Gareth Llwyd - 01248 601415

Neville Hughes - 01248 600853

Bryn - Swyddfa’r Deillion, Bangor - 01248 353604