Hafan Rhoddion Clwb Gwybodaeth Ôl-rifynnau Newyddion Lleol

Manylion CyffredinolGolygydd Mis Rhagfyr:


Ieuan Wyn - 01248 600297 ieuanwyn01@gmail.com neu golygydd@llaisogwan.com

Deunydd i law erbyn:


Dydd Sadwrn, Tachwedd 25

Casglu a dosbarthu:


Nos Iau, Rhagfyr 14, yng Nghanolfan Cefnfaes am 6.45

Y Llais drwy’r post:


Gwledydd Prydain:

Ewrop:

Gweddill y Byd:


Owen G Jones - 01248 600184 post@llaisogwan.com

£35

£58

£85

Llais Ogwan ar CD:


Gareth Llwyd - 01248 601415

Neville Hughes - 01248 600853