Hafan Gwybodaeth Ôl-rifynnau Newyddion Lleol

Manylion CyffredinolGolygydd Mis Gorffennaf:


Dewi A Morgan - 01248 602440 dewimorgan@live.co.uk neu golygydd@llaisogwan.com

Deunydd i law erbyn:


Dydd Sadwrn, Mehefin 26

Casglu a dosbarthu:


Ni fydd angen casglu a dosbarthu - rhifyn digidol fydd hwn

Y Llais drwy’r post:


Gwledydd Prydain:

Ewrop:

Gweddill y Byd:


Owen G Jones - 01248 600184 post@llaisogwan.com

£22

£30

£40

Llais Ogwan ar CD:


Gareth Llwyd - 01248 601415

Neville Hughes - 01248 600853