Hafan Rhoddion Clwb Gwybodaeth Ôl-rifynnau Newyddion Lleol

Panel Golygyddol

Catrin Wager

07930 280075

catrinwager@yahoo.co.uk

Ieuan Wyn

01248 600297

ieuanwyn01@gmail.com

Lowri Roberts

07815 093955

l.roberts11@btinternet.com

Rhodri Llŷr Evans

07713 865452

Rhodri.llyr.evans@gmail.com

Owain Evans

07588 636259

owain.evans1@gmail.com

Neville Hughes

01248 600853

nev_hughes@btinternet.com

Dewi A Morgan

01248 602440

dewimorgan@live.co.uk

Trystan Pritchard

07402 373444

trystanrp1@yahoo.co.uk

Walter a Menai Williams

01248 601167

waltermenai@yahoo.co.uk

Carwyn Meredydd

07867 536102

carwynian@hotmail.com

Rhys Llwyd

01248 601606

rmll42@live.co.uk