Hafan Gwybodaeth Ôl-rifynnau Newyddion Lleol
Apêl am Roddion

Mae’r Cyfnod Clo oherwydd y feirws Covid-19 wedi ein gorfodi i ohurio cyhoeddi copïau caled o Llais Ogwan am y tro. Fodd bynnag, ‘rydym wedi penderfynu parhau i gyhoeddi rhifynnau digidol o’r papur am ddim ar wefannau Llais Ogwan a Bro360. Ond, golyga hyn nad ydym yn derbyn arian o werthiant y papur a bydd hyn yn lleihau’r incwm sydd ar gael i gynnal ein papur bro sydd wedi cael ei gyhoeddi yn ddi-dor ers y cychwyn ym mis Hydref 1974.


Gobeithiwn bod pawb yn mwynhau derbyn rhifynnau digidol o’r papur i’w darllen pob mis. Byddem yn ddiolchgar iawn o dderbyn unrhyw roddion gan ein darllenwyr i’n cynorthwyo gyda’r gwaith o gynnal y papur. Gallwch ddanfon eich rhoddion at -


Mr Neville Hughes

Trefnydd Hysbysebion

14 Ffordd Pant  

Bethesda

Gwynedd LL57 3PA


neu trwy drosglwyddiad banc i’r manylion a ganlyn -


Enw’r Cyfrif:                Llais Ogwan

Banc:                           HSBC

RHIF DIDOLI:             40-09-03    

RHIF Y CYFRIF:          61252771      


Os byddwch yn gwneud cyfraniad trwy drosglwyddiad banc, a fyddech mor garedig hefyd â danfon neges i hysbysu’r Ysgrifennydd ar garethllwyd197@btinternet.com os gwelwch yn dda?


Diolchwn i bawb am eu cymorth a’u cefnogaeth i Llais Ogwan.